Break it and you will make it

Allmänt / Permalink / 0
BREAK IT AND YOU WILL MAKE IT
 
Jag har alltid känt att jag bär på någonting speciellt, att jag fått något som alla andra inte har, en speciell inställning eller drivkraft. 
Jag har alltid känt mig annorlunda. För jag har alltid velat se det positiva i saker som händer, alltid försökt ha en positiv inställning och sträva efter att leva ett så bra liv som möjligt. 
 
Jag har aldrig ödslat energi på att se det som är dåligt, eller snarare mindre bra i livet.
Jag har aldrig sett någon mening i det. För vad finns det för mening? 
Det får oss bara att må sämre än vad man kanske redan gör. 
Att istället vända motgångar eller jobbiga perioder i livet till något bra, och försöka se vad man faktiskt lär sig från det eller utvecklas som person. 
Det försöker jag göra. 
 
Jag vet och jag ser att det tyvärr är många som klagar, ser allting negativ och mår riktigt dåligt.
Men de försöker oftast inte heller göra någonting åt det. 
 
Jag ser livet som ett val. Alla vi som lever har haft turen att få livet, det har ingen av oss valt, men det är upp till var och en av oss att välja hur vi ska leva det.. 
 
Hur väljer vi att leva våra dagar? Hur väljer vi att se saker och ting? 
 
Med en positiv inställning, och försöka hitta möjligheter istället för det "omöjliga", är något jag vill inspirera fler till att göra.
 
Jag vill inspirera människor till att välja att leva det bästa möjliga livet. 
 
För jag lovar er, livet är värt att leva! 
 
 
 
#breakitandyouwillmakeit
Bryt gamla mönster, dåliga vanor och dina negativa tankar så kommer du att nå ett bättre liv.
Break it and you will make it. 
 
 
 
Till top